+359 882 56 53 56 | [email protected]
5 години гаранционно и след гаранционно обслужване

Общи условия

uredibg.com – Общи условия

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът uredibg.com, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират чрез него доставчици на стоки и услуги.

Уеб сайтът www.uredibg.com и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от uredibg.com.

„uredibg.com” e запазена марка на uredibg.com. Домейнът „uredibg.com” е регистриран от uredibg.com.

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта:

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт. uredibg.com си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права:

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на uredibg.com и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на uredibg.com и/или на неговите партньори е забранено. uredibg.com си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността:

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно uredibg.com и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

uredibg.com не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с Уеб сайта. Ето защо uredibg.com препоръчва на потребителите да проявяват разум и предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

uredibg.com не може да гарантира, че:

Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
Данните за фирмите ще бъдат винаги верни и без грешки
Персоналът на uredibg.com (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове. uredibg.com не носи отговорност за съдържанието на статии, публикувани на www.uredibg.com. Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай че някоя статия съдържа предложения и съвети, то uredibg.com по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и др. под. по никакъв начин не отразяват официалното становище на uredibg.com с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни статии на www.uredibg.com не означава, че uredibg.com одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

Разрешено използване:

uredibg.com предлага функцията Търсене с оглед предоставяне на възможност на купувачите на стоки и услуги (както физически лица, така и търговци) чрез информиран избор да намерят продавачи на такива. Ето защо, резултатите от дадено търсене и всяка друга част на Уеб сайта могат да бъдат използвани за тази цел.

Забранено използване

Уеб сайтът не може да бъде използван за:
Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на uredibg.com, по каквато и да било друга причина
Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)
Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
Да доведе до модифициране, на която и да било част от Уеб сайта
Да увреди неговата функционалност
Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от uredibg.com
Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други:

uredibg.com си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
uredibg.com може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.
Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и uredibg.com относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.
Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Политика за поверителност